Z čoho sa skladá cena VZT systému?

Celková cena dodávky VZT systému sa skladá z nasledovných častí:
1. Projekt VZT systému
2. VZT jednotka (plus voliteľné príslušenstvo: ovládač, náhradné filtre)
3. VZT rozvody (potrubia, odbočky, koncové elementy...)
4. Prípravné práce v rámci hrubej stavby (prierazy pre potrubia, pripravenosť elektro, pripravenosť voda - sifón pre odvod kondenzátu)
5. Montáž VZT systému
6. Spustenie a zaregulovanie, zaškolenie obsluhy