Výber vhodného systému

Chcete s vetracím systémom iba vetrať s rekuperáciou? Alebo chcete vetrať a vykurovať? Alebo vetrať a chladiť? Alebo vetrať, vykurovať a aj chladiť?
Na výber ponúkame nasledovné typy systémov:
1. Iba vetranie s rekuperáciou (bez vykurovania a bez chladenia)
2. Vetranie s rekuperáciou a chladenie
3. Vetranie s rekuperáciou a vykurovanie
4. Vetranie s rekuperáciou, vykurovanie a chladenie
1. Iba vetranie s rekuperáciou (bez vykurovania a bez chladenia)
- Základný systém určený na komfortné riadené vetranie rodinného domu s rekuperáciou.
- Nie je možnosť chladenia (POZOR: ani nie je možné neskôr dorobiť !!).
- Možné použiť predohrev alebo dohrev vzduchu (pozor: nikdy nie na vykurovanie objektu!).
- Cenovo takýto systém vychádza na rodinný dom od 2500 do 6000 Eur vr. DPH (v závislosti od použitej jednotky, veľkosti domu, typu rozvodov a pod.).
- Možnosť urobiť cirkulačnú vetvu (napr. pre rozvádzanie tepla z krbovej vložky do ostatných izieb).
2. Vetranie s rekuperáciou a chladenie
- Nutné použiť teplovzdušnú jednotku Ruplex R_: Duplex RA5, Duplex RK5 alebo Duplex RB5 (spoločný prospekt tu).
- Jeden systém, ktorý vetrá s rekuperáciou, chladí a rozvádza teplo z krbovej vložky (pokiaľ je k dispozíci).
- V dome musí byť inštalovaná samostatná vykurovacia sústava.
- VZT jednotky s max. výkonmi od 800 do 1 400 m3/h.
- Zdroj chladu pre celý dom je jedna vonkajšia klimatizačná jednotka (chladiaci výkon 1 až 3,5 kW), ktorá funguje ako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (pozri tepelné čerpadlá).
- Cenovo takýto systém vychádza na komplet na rodinný dom od 7 500 do 11 000 Eur vr. DPH (v závislosti od použitej jednotky, veľkosti domu, typu rozvodov a pod.).
3. Vetranie s rekuperáciou a teplovzdušné vykurovanie
- Nutné použiť teplovzdušnú jednotku Ruplex R_: Duplex RA5, Duplex RK5 alebo Duplex RB5 (spoločný prospekt tu).
- Jeden systém, ktorý vykuruje, vetrá s rekuperáciou a rozvádza teplo z krbovej vložky (pokiaľ je k dispozícii).
- V dome nemusí byť inštalovaná samostatná vykurovacia sústava.
- VZT jednotky s max. výkonmi od 800 do 1 400 m3/h.
- Kúpeľne sú vykurované nezávisle od VZT (napr. el podlahovka s termostatom, alebo el. radiátor s termostatom a pod.).
- Chladenie je možné v budúcnosti dorobiť (za doplatok približne 3000 Eur).
- Možné použiť takmer ľubovolný zdroj tepla (napr. vstavaný elektrický nízkoteplotný ohrievač, alebo výmenník pripojený na ľubovolný zdroj tepla (kotol, tep. čerpadlo, zásobník a pod).
- Pokrývanie tepelnej straty až do 7 kW (čo bezpečne dostačuje pre súčasné nízkoenergetické a pasívne domy) do podlahovej plochy až do 250m2.
- Cenovo takýto systém vychádza na komplet na rodinný dom od 6 600 do 10 000 Eur vr. DPH (v závislosti od použitej jednotky, veľkosti domu, typu rozvodov a pod.) + zdroj tepla.
4. Vetranie s rekuperáciou, vykurovanie a chladenie
- Optimálne riešenie pre súčasné nízkoenergetické a pasívne domy.
- Jeden systém, ktorý zabezpečuje až 4 veci: vykuruje, chladí, vetrá s rekuperáciou a rozvádza teplo z krbovej vložky.
- Nutné použiť teplovzdušnú jednotku Ruplex R_: Duplex RA5, Duplex RK5 alebo Duplex RB5 (spoločný prospekt tu).
- V dome nemusí byť inštalovaná samostatná vykurovacia sústava.
- VZT jednotky s max. výkonmi od 800 do 1 400 m3/h.
- Kúpeľne sú vykurované nezávisle od VZT (napr. el podlahovka s termostatom, alebo el. radiátor s termostatom a pod.).
- Zdroj chladu je napr. jedna spoločná vonkajšia klimatizačná jednotka (chladiaci výkon 1 až 3,5 kW), ktorá funguje ako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.
- Možné použiť takmer ľubovolný zdroj tepla (napr. vstavaný elektrický nízkoteplotný ohrievač, alebo výmenník pripojený na ľubovolný zdroj tepla (kotol, tep. čerpadlo, zásobník a pod).
- Pokrývanie tepelnej straty až do 7 kW (čo bezpečne dostačuje pre súčasné nízkoenergetické a pasívne domy).
- Vhodné pre domy s podlahovou plochou až do 250m2.
- Cenovo takýto systém vychádza na komplet na rodinný dom od 8 000 do 12 000 Eur vr. DPH (v závislosti od použitej jednotky, veľkosti domu, typu rozvodov a pod.).