Teplovzdušné vykurovanie (chladenie)

Systém teplovzdušného vykurovania (chladenia)

teplovzdusne Systém teplovzdušného vykurovania (chladenia) a vetrania, rešpektuje najnovšie poznatky v oblasti úspor energií a vnútornej mikroklímy a získava si čoraz viac priaznivcov nielen medzi stavebníkmi, ale aj architektmi, projektantmi a predovšetkým medzi zástancami zdravého a energeticky úsporného bývania.


Hlavná výhoda je jeden systém ktorým sa vykuruje (prípadne chladí) a vetrá s rekuperáciou zároveň.


Ďalšie výhody sú:

- nižšia cena v porovnaní s oddelenými systémami (samostatné vykurovanie, samostatný vetrací systém, samostatné chladenie),
- takmer bezúdržbové užívanie (užívateľ iba mení filtre 1x za 2-6 mesiacov),
- možnos rozvádzania tepla z krbovej vložky rovnomerne do všetkých izieb,
- nižšia prašnos v dome,
- dostatočná vzduchová výkonová rezerva,
- ekonomická prevádzka (rekuperácia) pri zvýšenom komforte bývania,
- rekuperáciou sa získa až 90% tepla a v dome je stály prísun čerstvého vzduchu,
- možnos znižovania vlhkosti v interiéri počas zimného obdobia,
- dokonalé odvetranie zápachov a vlhkosti z kuchyne, WC, kúpelní,
- systém vhodný pre alergikov a astmatikov,
- možnos použitia nízkoteplotného zdroja tepla,
- možnos použitia tepelného čerpadla pre vykurovanie a chladenie,
- možnos využívania zemného registra ZVT.

Používané vzduchotechnické jednotky
Pre systém teplovzdušného vykurovania (chladenia) a vetrania používame jednotky firmy ATREA. Všetky uvedené jednotky sú principiálne rovnaké, majú rovnaké funkcie, režimy a ovládanie. Líšia sa len cenou a výkonovými parametrami.
Duplex RA5 jednotka podobná RK5, ale je užšia (šírka iba 675mm), má menší výkon, je lacnejšia. Tepelný výkon pre vykurovanie do 4kW, pre chladenie do 3kW. Vhodná pre menšie rodinné domy a pasívne domy, možnos spolupráce s vonkajšou klimatizačnou jednotkou Fujitsu (chladenie + vykurovanie tepelným čerpadlom).
Duplex RB5 jednotka s približne rovnakým výkonom ako RA5 ale má možnos podstropného prevedenia. Vhodná pre menšie domy alebo pasívne domy. Možnosť spolupráce s vonkajšou klimatizačnou jednotkou Fujitsu (chladenie + vykurovanie tepelným čerpadlom).
Duplex RK5 najpoužívanejšia jednotka, veľmi tichý chod, dostatočná výkonová rezerva pre vykurovanie a chladenie. Tepelný výkon pre vykurovanie až do 8kW, pre chladenie až do 5kW. Vhodná pre nízkoenergetické domy s podlahovou plochou až do 250m2 (v závislosti od zateplenia atï.), možnos spolupráce s vonkajšou klimatizačnou jednotkou Fujitsu (chladenie + vykurovanie tepelným čerpadlom).
duplex duplex duplex
Duplex RA5 Duplex RB5 Duplex RK5
Základné prevádzkové režimy

CPZákladné prevádzkové režimy sa nastavujú manuálne alebo automaticky podľa týždenného režimu na ovládači CP Touch alebo cez internetovú aplikáciu. Voľbou vhodného režimu docielime chladenie, vykurovanie alebo vetranie objektu. Základné prevádzkové režimy sú:
CIRKULÁCIA A CIRKULÁCIA ZÁVISLÁ- režim vnútornej cirkulácie (bez vetrania) - používa sa pri vykurovaní alebo chladení. Pri cirkulácii závislej je jednotka normálne vypnutá (ventilátory stoja) a zapína automaticky alebo manuálne, keï je požiadavka na vykurovanie (chladenie). (Vetranie sa spúš a popri tom buï z externých signálov (kúpeľňa, WC, kuchyňa) alebo pri automatickom tzv. cyklickom vetraní)
CIRKULAčNÉ VETRANIE - režim vnútornej cirkulácie s primiešavaním čerstvého vzduchu za súčasného odsávania odpadového vzduchu (ak je požiadavka na vykurovanie a vetranie zároveň, alebo ak je potrebné aj vyvetra aj premieša vzduch v dome)
ROVNAKOTLAKÉ VETRANIE - cirkulačný aj odpadový ventlátor bežia na rovnaký vzduchový výkon. Do izieb ide iba čerstvý vzduch po rekuperácii a rovnaké množstvo odpadového vzduchu sa zároveň odsáva z miest, kde sa tvorí odpadový vzduch. Tento režim je možné používať v letnom období nepretržite (dom sa priebežne pomaly prevetráva pri malej spotrebe ventilátorov), alebo sa spúšťa automaticky pri externom signáli z kuchyne (aby sa pachy z varenia nemohli dostať do izieb).
PRETLAKOVÉ VETRANIE - letné pretlakové ochladenie domu, obyčajne sa púšťa na noc. Vzduch sa nasáva buď z fasády alebo cez zemný výmenník tepla. V dome je nutné otvoriť aspoň jedno okno na ventilačku, aby mal vzduch možnosť dostať sa von.

Vedenie VZT potrubí
prieraz Prívod vzduchu do izieb je riešený podlahovými kanálmi (z pozink. plechu rozmerov v priereze 50x200mm) uloženými v rámci tepelnej izolácie podlahy pre každé poschodie. Kanály sú ukončené pod oknami miestností podlahovou mriežkou s reguláciou.

Centrálne odsávanie cirkulačného vzduchu: obyčajne na prízemí sa dáva do chodby alebo do blízkosti krbovej vložky, na poschodi je odsávanie cirkulačného vzduchu z chodby. Mriežky štandardne rozmerov 290x410mm sa umiestňujú na každom poschodí v zásade čo najvyššie k stropu, alebo do stropu. Priemer potrubí je 200 az 250mm.
prierazOdsávanie odpadového vzduchu: z kuchyne, WC, kúpelní a skladových priestorov. Odsávacie kovové kruhové ventily sa umiestňujú v zásade pod strop, alebo do stropu. Priemer potrubí je 100, 125 a 160mm.
Nasávanie a výfuk na fasádu. Priemery od 160 do 250mm, ukončené mriežkami na fasáde rozmerov 350x350mm.
Mriežky sú z elox. hliníku (strieborné, nie pozink.plech !!) alebo na požiadanie vo farbe bielej alebo tmavo hnedej.

Zdroje tepla a chladu.

Teplovzdušné VZT jednotky radu Duplex R_ je možné osadiť:
1. elektrickým ohrievačom s bezpečnou povrchovou teplotou,
2. vodným výmenníkom (nízkoteplotné vodné vykurovanie alebo chladenie, pripojeným na ľubovolný teplovodný zdroj tepla/chladu s potrebným výkonom),
3. chladivovým výmenníkom (priame prepojenie s vonkajšou klimatizačnou jednotkou tepelného čerpadla pre vykurovanie alebo chladenie),
4. ich kombináciou (napr. hlavný zdroj bude chladivový výmenník s tepelným čerpadlom a záložný zdroj bude elektrický priamoohrev).

Najčastejšie používané vhodné zdroje tepla/chladu sú:

- Vstavaný elektrický ohrievač s bezpečnou povrchovou teplotou (PTC články)
- Elektrický kotol s regulovateľným výkonom 1 až 10 kW
- Kondenzačný plynový kotol s regulovateľným výkonom cca 1 až 10 kW
vhodný pre domy s vyššou tep. stratou, pokiaľ je k dispozícii plyn
- Akumulačný zásobník s objemom 600 až 900 l
integrované zásobníky tepla IZT-U s objemom 650 l alebo 950 l, sú zároveň zdrojom teplej úžitkovej vody (TÚV), ktorá sa v nich ohrieva prietokovo, je možné k nim pripojiť ďalší zdroj tepla (solár, teplovodný krb, tepelné čerpadlo a iné), štandardne obsahujú 2x4kW elektrické špirály, podrobnejšie informácie tu.
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (zdroj tepla/chladu)
naše najčastejšie používané prepojenie VZT jednotky s tepelným čerpadlom je nasledovné: Vonkajšia klimatizažná jednotka Fujitsu (ktorá okrem chladenia dokáže pracovať aj ako zdroj tepla ako tepelné čerpadlo (energiu "čerpá" z exteriérového vzduchu)) je pripojená priamo na chladivový výparník umiestnený vo VZT jednotke. Interiérový vzduch tento výparník obteká (čím sa ohrieva alebo ochladzuje) a následne fúka ohriaty alebo ochladený do izieb. Takto je možné celý objekt centrálne vykurovať alebo chladiť. Toto je najlacnejšia a momentálne najpoužívanejšia varianta. Pozor, vonk. klimatizačná jednotka neslúži ako plnohodnotný zdroj tepla, v období najväčších mrazov si VZT jednotka sama prepína na záložný zdroj tepla (napr. elektrický kotol alebo elektrický vstavaný ohrievač). Iné tepelné čerpadlá (napr. vzduch-voda) sú zapájané obvykle do akumulačného zásobníka. Vykurovacia voda do Duplexu sa potom berie zo zásobníka. krb
- Krbová vložka alebo kachľová pec
doplnkový zdroj, vo výpočtoch sa s ním neuvažuje. Pokiaľ je v krbovej vložke osadený teplovodný krbový výmenník, tento je nutné zapoji do primerane veľkého zásobníka (napr. IZT-U 950) a vykurovacia voda do Duplexu (aj TUV) sa potom berie z tohto zásobníka. Teda zdroj tepla je v takomto prípade pre Duplex tento akumulačný zásobník.
- Peletový alebo splyňovací kotol
do VZT jednotky sa zapája cez zásobník.

Vykurovanie kúpeľní

Kúpeľne nie je možné vykurovať teplovzdušne, pretože by sa cirkulačný vzduch zmiešal s odpadovým a nebolo by možné nastaviť v kúpeľni vyššiu teplotu. Najpoužívanejšie možnosti riešenia vykurovania kúpelní sú nasledovné:

- elektrická podlahovka (DEVI káble pod dlažbou so samostatným termostatom), používa sa najmä ak je zdroj tepla elektrický kotol,

- teplovodný rebríkový radiátor (na uteráky) so spiatočkou stiahnutou do podlahy (nepravá podlahovka). V najväčšej kúpelni je osadený samostatný termostat, ktorý ovláda spustenie kúrenia v kúpeľňovom okruhu, v ostatných kúpeľniach sú osadené termostatické hlavice. Toto riešenie sa používa ak je zdroj tepla plynový kotol, alebo akumulačný zásobník (IZT),

- elektrický vykurovací rebrík do elektrickej zásuvky, alebo iné elektrické priamovýhrevné teleso (napr. infra žiarič),

- elektrický vykurovací rebrík do elektrickej zásuvky, ktorý sa dá napojiť tiež na teplovodný okruh vykurovacej vody čo napája aj VZT jednotku. Takýto radiátor vykuruje teplovodne počas vykurovacej sezóny (vykuruje sa podružne s Duplexom) a v prechodných obdobiach (keď vykurovanie do Duplexu ešte nie je potrebmé) vykuruje sa elektricky. Výhoda: nie je nutné robiť 2 samostatné teplovodné okruhy (do Duplexu a kúpeľňový).

Príprava TUV
Príprava TUV je závislá od zdroja energie, ktorý je k dispozícií. Tu je prehľad v praxi najpoužívanejších riešení:

- zdroj tepla je el. energia (el. priamoohrev, kotol alebo tepelné čerpadlo) - v prípade použitia el. kotla ako zdroja tepla, nie je výhodné tento kotol používať aj na ohrev TUV. Dôvody: cena prepojenia je vyššia ako samostatná elektrická špirála v zásobníku, pri požiadavke na ohrev TUV nie je blokovaný výkon kotla pre vykurovanie (kotol buď ohrieva TUV, alebo vykuruje), nezávislosť = vyššia spoľahlivosť.
Do úvahy potom pripadajú nasledovné 2 možnosti:
1. samostatný el. bojler s vlastnou el. špirálou na nočný prúd s objemom cca 100 až 160 l.
2. samostatný el. bojler s vlastnou el. špirálou na nočný prúd s objemom cca 200 až 300 l s možnosťou pripojenia soláru alebo fotovoltaiky.

- zdroj tepla je plyn - plynový kotol ohrieva TUV (prioritne) a aj vykuruje. Veľkosťľ zásobníka 80 až 150 l. Existuje aj možnosť pripojiť k zásobníku solárne panely, ale v praxi sa takmer nepoužíva.
integrovany- zdroj tepla je akumulačný zásobník - TUV sa berie z kombinovaného (integrovaného) zásobíka IZT. V zásobníku je teplota rozvrstvená, rozdiel teplôt vo vrchnej a spodnej časti zásobníka môže dosahovať až 60st C! TUV sa berie z vrchnej časti zásobníka (ohrieva sa prietokovo v nerezovej špirále).
Rovnako sa z vrchnej časti zásobníka berie aj vykurovacia voda (napr. pre Duplex) a do spodnej chladnejšej časti sa pripája ďalší zdroj tepla (solárne panely alebo tepelné čerpadlo). Do takéhoto zásobníka je možné pripojiť aj peletovú pec, alebo teplovodnú krbovú vložku. Objem zásobníka je 650 až 950 l.


Digestor v kuchyni


V domoch s riadeným vetraním sa nesmie vývod z digestora urobiť do exteriéru. Digestor sa používa výhradne cirkulačný, teda s výfukom naspäť do interiéru. Systém funguje tak, že na filtroch digestora sa zachytia tuky a aerosoli. Pachy a vodná para sa odsáva VZT systémom (tanierový ventil pre odťah je v blízkosti digestora) s odpadovým vzduchom cez rekuperátor do exteriéru. VZT jednotka je v tom čase (spustený externý signál z kuchyne) v režime rovnakotlakého vetrania, teda do izieb ide iba čerstvý vzduch (po rekuperácii) a nemôžu sa teda dostať pachy z kuchyne cez VZT systém do izieb.

Umiestnenie VZT jednotky v dome


Ideálne umiestnenie VZT jednotky Duplex R_ je na prízemí v technickej miestnosti. Ak dom nemá miestnosť na technológiu, alebo táto miestnosť je v nevykurovanej časti domu, tak sa umiestňuje napr. do vstavanej skrine do zádveria, do šatníka, do kúpelne, alebo WC na prízemí. Najväčšia jednotka Duplex RK5 zaberá v pôdoryse málo miesta (850x600mm) a vývody vzduchu má do podlahy (prívod do izieb pre prízemie) a do stropu. Takže nakoniec je pre ňu vždy možné nájsť vhodné miesto.