Rekuperačné vetranie

projekt Rekuperačné vetranie je systém, pri ktorom vetranie objektu vykonáva VZT jednotka s rekuperátorom a systémom vzduchovodov.
Rekuperačný výmenník je zariadenie (doskový výmenník s veľkou teplovýmennou plochou), v ktorom sa privádzaný čerstvý vzduch do objektu v zime ohrieva odpadným vzduchom bez možnosti ich zmiešania. Účinnosť rekuperácie sa pohybuje od 60 do 90 %.

Vetracie jednotky radu Duplex __EC alebo Duplex __ECV firmy ATREA sú prevádzkované ako rovnakotlaké. To znamená, že množstvo čerstvého vzduchu fúkaného do izieb (po rekuperácii) je rovnaké, ako množstvo vzduchu, ktorý je z interiéru odsávaný ako odpadový (z kuchyne, kúpeľne, WC a pod.). Podrobnejšie: ventilátory sa neriadia na rovnaké otáčky, ale na rovnaký prietok vzduchu (z dôvodu rôznych tlakových strát prívodnej a odťahovej vetvy). Inak by hrozilo, že v objekte by nastal pretlak, alebo podtlak a to nie je žiadúce. Preto sú ventilátory riadené na rovnaký prietok, nie na rovnaké otáčky.
Všetky ventilátory vo VZT jednotkách ATREA sú typu EC (elektronicky riadené) a spĺňajú najprísnejšiu energetikú európsku normu Electrodesign.

V našich realizáciách sú najčastejšie používané nasledovné vetracie jednotky:

Duplex 380 ECV Momentálne najpoužívanejšia VZT vetracia jednotka poslednej generácie. Je malá kompaktná, tichá, spoľahlivá a má komfortné ovládanie a údržbu (výmena filtrov). Je možné ju zavesiť na stenu. Všetky vývody má vo vrchnej časti.
Možnosť použiť reguláciu CP (s ovládačom CPA) alebo reguláciu RD5 (ovládanie cez vstavaný web server alebo voliteľne ovládačom CP-Touch s farebným displejom).
Duplex 330 EC Má rovnaké funkcie ako Duplex 380ECV, rovnaké ovládanie aj cenu. Má možnosť podstropného, parapetného alebo podlahového prevedenia montáže. Pri parapetnom prevedení však zaberá po stranách viac miesta pre VZT rozvody. Pri podstropnom prevedení je zase mierny diskomfort pri pravidelnom servise (výmena filtrov, čistenie a pod).
Duplex 580 ECV Jednotka principiálne rovnaká ako Duplex 380 ECV, je však o niečo väčšia, pripojovacie hrdlá majú priemer až 200mm a má vyšší výkon, až 580m3/h.
Duplex EASY Najlacnejšia verzia rekuperačnej jednotky. Ventilátory a rekuperačný výmenník sú rovnaké ako v jednotkách EC/ECV, ale obal jednotky je z expandovaného polypropylénu. Jednotku je možné osadiť iba reguláciou CP. Montážne polohy jednotky: podstropná (výška jednotky len 280mm), podlahová alebo parapetná (zavesenie na stenu, ale s vývodmi do bokov !!). Ovládanie ovládačom CPA, digitálna regulácia, automatický by-pass, nízka hmotnosť (iba 20kg), jednoduchá výmena filtrov bez nutnosti otvárania predných dvierok.

projektJednotky sa ovládajú ovládačom CP-Touch (pri použitej regulácii RD5), alebo ovládačom CPA (pri regulácii CP) a/alebo nadradeným riadiacim systém s analógovým výstupom 0-10V. Elektronika vo VZT jednotkách Duplex _EC alebo Duplex _ECV s reguláciou RD5 je pripravená na použitie zemného výmenníka tepla (voliteľné príslušenstvo), ktorý sa využíva ako prvotná protimrazová ochrana rekuperačného výmenníka v zime (jednotka má však integrované ešte dalšie 3 stupne protimrazovej ochrany) a na predchladzovanie čerstvého vzduchu v letnom období (ak je vonkajšia teplota vyššia ako cca 22 C). VZT vetracie jednotky sa umiestňujú v technickej miestnosti, v zádverí, šatníku a pod. VZT jednotku je možné inštalovať na stenu, alebo na strop.
Pre vedenie potrubí pri systémoch riadeného vetrania s rekuperáciou v zásade platí, že prívod do izieb môže byť z podlahy (mriežka na podlahe) alebo zo stropu (prípadne zo steny pod stropom - tanierový ventil), odsávanie odpadového vzduchu musí byť vždy pod stropom, nasávanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadového - na fasádu.

Vedenie potrubí pre jednopodlažný dom (bungalow)

Prívod do izieb je možné urobiť:
1. podlahovými kanálmi (50x200mm) uložené v izolácii podlahy, ukončené podlahovými mriežkami pod oknom,
2. ohybnými zvukovo izolačnými hadicami SONO (priemer 125 alebo 160mm) v sadrokartónovom podhľade ukončenými tanierovým ventilom v strope,
3. plastovými hadicami GreenPipe, priemeru až 95mm s antibakteriálnou úpravou ukončenými tanierovým ventilom,
4. ich kombináciou.

Odsávanie odpadového vzduchu sa robí:
1. ohybnými hadicami s tepelnou izoláciou (priemer 100, 125 alebo 160mm),
2. plastovými hadicami GreenPipe, priemeru až 95mm s antibakteriálnou úpravou.
Vedené v sadrokartónovom podhľade. Ukončenie vždy tanierovým ventilom v strope, alebo v stene pod stropom.


Vedenie potrubí pre dvojpodlažný dom

mriezka Prívod do izieb:
1. Podlahové kanály (50x200mm) v izolácii podlahy každého podlažia vedené z 2 rozdelovacích komôr (jedna pre každé podlažie). Vzduchovody ukončené podlahovými mriežkami pod oknami.
2. Podlahové kanály (50x200mm) vedené v izolácii podlahy len 2. N.P. Ukončenie podlahovými mriežkami pod oknami v 2. N.P. a tanierovými ventilmi pre prívod vzduchu v strope pre 1. N.P. Výhoda: všetky vzduchovody pre prívod sú vedené z jednej spoločnej rozdelovacej komory pre obidve podlažia. Nie je nutné mať znížený podhľad v 1.N.P.!! Je možné použiť v takých domoch, kde 1. a 2. N.P. majú rovnaký obrys a sú nad sebou.
3. Ohybné, zvukovo izolačné hadice SONO (priemer 125 alebo 160mm) vedené iba v podhľade 1. N.P. Ukončené tanierovým ventilom v strope pre 1. N.P. a podlahovou mriežkou v podlahe pre 2. N.P.
4. Ohybné, zvukovo izolačné hadice SONO (priemer 125 alebo 160mm) vedené v podhľadoch 1. a aj 2. N.P. Ukončené tanierovými ventilmi v strope 1. aj 2. N.P. Rovnako je možné aj použitie plastových potrubí s antibakteriálnou úpravou GreenPipe.

Odsávanie odpadového vzduchu:
Robí sa ohybnými hadicami s tepelnou izoláciou (priemer 100, 125 alebo 160mm), alebo potrubím GreenPipe v sadrokartónovom podhľade. Ukončenie vždy tanierovým ventilom v strope, alebo v stene pod stropom na každom podlaží. Niekedy je možné urobiť časť odsávacej vetvy pre 1. N.P. aj podlahovým kanálom (50x200mm) vedeným v izolácii podlahy II N.P.

Obecne sa dá povedať, že trasovanie potrubí je veľmi individuálne pre každý dom. Je možné si vybrať z viacerých možností. Je na projektantovi aby vybral optimálne riešenie a zosúladil viacero požiadaviek s ohľadom na veľkosť a charakter domu, prenosové a akustické vlastnosti potrubí a požiadavky investora. Platí, že čím skôr vo fáze projektu domu má projektant VZT možnosť navrhnúť trasovanie vzduchovodov, tým je to pre investora lacnejšie.