Použitie teplovzdušných systémov s rekuperáciou.

Pasívne a nízkoenergetické domy
Teplovzdušné systémy VZT s rekuperáciou sú vhodné pre moderné nízkoenergetické rodinné domy (NED) a pasívne domy (PD).
Nízkoenergetický dom NED musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. dostatočné zateplenie nepriehladných konštrukcií bez tepelných mostov (steny (tepelný odpor R=5 až 7 m2.K/W), podlaha (tepelný odpor R=2,5 až 5 m2.K/W), strop (tepelný odpor R=7 až 9 m2.K/W)),
2. okná s kvalitným zasklením v rozumnej miere s izolačným dvojsklom alebo trojsklom,
3. riadené vetranie s rekuperáciou tepla.
Bez splnenia týchto 3 podmienok je veľmi ťažké dosiahnúť štandard NED, ktorým je ročná spotreba energie na vykurovanie v rozmedzí 15 až 50 kWh/m2/rok.
Pasívny dom PD je v podstate lepšie zaizolované NED. Na dosiahnutie štandardu PD (ročná spotreba energie na vykurovanie v rozmedzí 5 až 15 kWh/m2/rok) je často potrebná niektorá forma z "aktívnych" zdrojov tepla (tepelné čerpadlo, solárne panely, fotovoltaické panely a pod.).
Celkové straty domu
V súčasnom nástupe nízkoenergetických, pasívnych a nulových domov je ridené vetranie s rekuperáciou tepla už nevyhnutným prvkom. Čisto vetrací systém s rekuperáciou inštalujeme do takých rodinných domov, kde z rôznych dôvodov nie je možné inštalovať systém teplovzdušného vykurovania s vetraním a rekuperáciou.
Celkové tepelné straty domu QCELK sa vypožítajú ako súčet strát prestupom a vetraním. Z nasledujúcich grafov je zrejmé, aký výrazný vplyv má rekuperácia na maximálnu výpočtovú tepelnú stratu bežného nízkoenergetického domu:
prieraz
prieraz

Účinnosť rekuperácie
Zoberme, že vonku je -10 °C a vnútri je +22 °C. Ak otvoríme okno, aby sme vyvetrali (vetranie bez rekuperácie), tak mrazivý vzduch s teplotou -10 °C vojde do miestnosti a +22 °C ohriaty vzduch z miestnosti vyletí von aj s teplom, za ktoré sme zaplatili. Ďalej okrem diskomfortu pri otváraní okien (závan chladného vzduchu + povinný telocvik pri pravidelnom otváraní okien po dome), je nutné nový chladný vzduch ohriať na +22 °C. Užívateľ domu tak často stojí pred otázkou: otvárať okná alebo žiť v "smrade ale v teplúčku". Účinnosť rekuperácie jednotiek Duplex pri 120m3/h (čo je bežná hodnota pri periodickom vetraní) je cca 85%. Vonkajší vzduch za rekuperátorom (po rekuperácii) bude ohriaty z -10 °C na +17,2 °C. Vzduch sa ďalej niečo ohreje od ventilátora, niečo v rozvodoch. Zo skúsenosti: nakoniec na výustke v izbe nameráme teplotu (bez dohrevu) cca +20,5 °C až +21,5 °C a viac. Naviac vetranie v zime nebeží nepretržite, ale priemerne približne 10 až 20 minút/hod.

Systém riadeného vetrania s rekuperáciou je určený len pre tento účel (vetanie s rekuperáciou). Nie je možné ho použiť ako hlavný vykurovací systém a ani ako systém pre účinné chladenie. Pre vykurovanie a/alebo chladenie je potrebné inštalovať systém teplovzdušného vykurovania (chladenia) s VZT jednotkami typu Duplex R_. Systém teplovzdušného vykurovania (chladenia) vždy obsahuje aj vetranie s rekuperáciou. Dôvody sú nasledovné: väčší vzduchový výkon a možnosť vnútornej cirkulácie vzduchu v dome (vnútornú cirkuláciu majú len teplovzdušné jednotky), aby sme vykurovali už zohriaty vzduch (v zime), alebo chladili už ochladený vzduch (v lete).