Tepelné čerpadlá

Použitie tepelných čerpadiel

V súčasnej dobe dodávame a montujeme tepelné čerpadlá systému vzduch - vzduch len k teplovzdušným ATREA VZT jednotkám. Vonkajšia klimatizačná jednotka je pripojená chladivovým okruhom na výparník vo VZT jednotke. Toto zapojenie nezaberie v interiéru objektu žiadne miesto naviac. Okrem chladenia v lete dokáže tepelné čerpadlo vzduch - vzduch v zimnom období vykurovať. Je vhodné tepelné čerpadlo pre vykurovanie prevádzkovať do vonkajšej teploty -5 až -8°C. Pri nižších vonkajších teplotách se využívá záložný zdroj tepla (napr. elektrický ohrievač, elektrický alebo plynový kotol). Duplex_AlfaVzhľadom k obstarávacej cene ide o vhodný kompromis systému ako pre chladenie tak aj pre príjemné zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie.


V roku 2011 uviedla spoločnosť ATREA na trh nový typ zariadenia pod názvom DUPLEX Alfa 3V a Kappa 3V. Ide o kopaktné teplovzdušné vykurovacie, vetracie a chladiace jednotky s rekuperáciou tepla so zabudovaným tepelným čerpadlom vzduch - voda.

Tepelné čerpadlo Fujitsu


Používané tepelné čerpadlo Fujitsu AOYR 14 LEC má nasledovné tabuľkové parametre:

tepelne

výkon pri 7/35°C (merané pri 70% výkonu) 6 kW
výkon pri 2/35°C (merané pri 70% výkonu) 5,6 kW
výkon pri -7/35°C (merané pri 70% výkonu) 4,8 kW
príkon max (kW) tepelného čerpadla 1,35 kW
výkonové číslo pri 7/35°C 4,4
chladiaci výkon 4,3 kW
maximálna výstupná teplota vykurovacieho média 55 °C
minimálna výstupná teplota chladiaceho média 10 °C

Výkonové číslo tepelného čerpadla

Pozn.: výkonové číslo je parameter určujúci efektivitu tepelného čerpadla. Ak je výkonové číslo napr. 4,4, znamená to, že tepelné čerpadlo vyrobí 4,4 násobok tepla z toho čo spotrebuje. To znamená, že ak by malo TČ príkon (okamžitú spotrebu) napr. 1kW, tak pri vonkajšej teplote +7°C a výstupnej teplote vykurovacieho média 35°C by dodávalo do vykurovania teplo s výkonom až 4,4 kW. Pre porovnanie napr. el. kotol vyrobí z 1 kW spotrebovanej elektriny max. 1 kW tepla. Pre tento prípad je vykurovanie s el. kotlom teda 4,4 násobne drahšie. Výkonové číslo sa znižuje so zvyšujúcou sa požadovanou teplotou vykurovacieho média a so znižujúcou sa teplotou vonkajšieho vzduchu.

tepelne tepelne tepelne