Časté otázky potenciálnych záujemcov

1. Teplovzdušné vykurovanie je u nás tak trochu novinka. Nie je to len taký módny výstrelok?
2. Kde by som si takýto systém mohol pozrieť?
3. Ako prebieha montáž a pustenie teplovzdušného vykurovania a vetrania?
4. Kedy sa mi vráti investícia do vzduchotechniky?
5. Ak nechcem teplovzdušné vykurovanie. Chcem len riadené vetranie s rekuperáciou. Možem s tým aj chladiť?
6. Aká je životnosť systému?
7. Ako si nastavím teploty v miestnostiach?
8. Bude to v zime stíhať vykurovať? Nebude mi zima?
9. Môžem si VZT systém podľa projektu montovať svojpomocne?
10. Nebude mi v zime fúkať chladný vzduch?
11. Ako si vybrať vhodný zdroj tepla?
12. Nedostane sa mi pach z jednej izby do druhej?
13. Nebudem mať v dome prievan?
14. Ako sa do vzduchotechniky zapája digestor?
15. Potrebujem pre krb externý prívod vzduchu na horenie?
16. Mám len riadené vetranie s rekuperáciou. Budem tam mať krb. Môžem ho nejako napojiť na vzduchotechniku?
17. Nebudem mať v dome suchý vzduch? Počul som, že vzduchotechnika vysušuje vzduch.
18. Nebudem sa cez vzduchovody počuť z izby do izby (presluchy medzi izbami)?
19. Nenastáva kondenzácia v potrubiach?
20. Budem môcť otvárať okná?
21. Mám vôbec do domu dávať otváracie okná, keď nie je nutné otvárať okná?
22. Ako si zmením parametre v ovládaní systému?
23. Budem si vedieť vymeniť filtre?
24. Ako často sa menia filtre?
25. Koľko stojí náhradný filter?
26. Dá sa filter oprať a znovu použiť?
27. Existujú špeciálne filtre pre astmatikov?
28. Nebudem mať v dome príliš sterilné prostredie, lebo sa mi vzduch stále filtruje?
29. Je tento systém vhodný pre alergikov?
30. Keď budú susedia spaľovať vonku staré lístie, nenasaje mi vzduchotechnika do domu znečistený vzduch z vonku?
31. Neroznesú sa mi pachy z kuchyne cez vzduchotechniku do všetkých izieb?
32. Nemôžu sa mi cez vzduchotechniku dostať zvonku dovnútra myši?
33. Čo ak sa mi niečo pokazí v zime? Nebudem mrznúť pokiaľ sa to opraví?
34. Vy ste v Žiline, ja bývam v Bratislave. Keď sa mi niečo pokazí, kto mi to opraví?
35. Robím rekonštrukciu domu, je možné tam nainštalovať teplovzdušné vykurovanie?
36. Staviam dvojgeneračný dom (2 rodiny), je možné tam namontovať teplovzdušné vykurovanie?
37. Ako sa čistia podlahové kanály?
38. Ako sa čistia ohybné hadice?
39. Ako sa čistí VZT jednotka?
40. Ako vyčistím koniec vzduchovodu, keď mi niečo prepadne cez mriežku dovnútra?
41. Je možné, aby rekuperácia v zime zamrzla? Čo sa stane ak zamrzne rekuperátor?
42. Aká je prevencia proti zamrznutiu rekuperačného výmenníka? Čo robiť, aby rekuperátor nezamrzol? Aká je protimrazová ochrana (protimrazové ochrany) rekuperačného výmenníka (rekuperátora)?
1. Teplovzdušné vykurovanie je u nás tak trochu novinka. Nie je to len taký módny výstrelok?
Pravdou je, že systém teplovzdušného vykurovania/chladenia sa ku nám dostal až pred niekoľkými rokmi a to s nástupom výstavby nízkoenergetických a pasívnych domov. V starých domoch s vysokou spotrebou tepla by sme potrebovali veľké množstvo vzduchu na pokrytie jeho tepelných strát. V nízkoenergetických a pasívnych domoch je to iné. Tam už stačí na vykurovanie dodávať malé množstvo vzduchu, čo je prijateľné. V nízkoenergetických a pasívnych domoch je systém riadeného vetrania s rekuperáciou podmienkou dosiahnutia týchto štandardov.
2. Kde by som si takýto systém mohol pozrieť?
Každý vážny záujemca si môže tento systém pozrieť v ktoromkoľvek vzorovom ukážkovom dome, alebo po dohode s majiteľom aj v niektorom dome v blízkom okolí.
3. Ako prebieha montáž a spustenie teplovzdušného vykurovania a vetrania?
Montáž a spustenie prebieha najčastejšie v troch krokoch. Prvý krok montáž spodných vzduchovodov pred vyhotovením poterov, druhý krok montáž jednotky a horných vzduchovodov pred montážou sadrokartónových podhľadov a pred nasťahovaním sa v treťom kroku jednotka spustí a systém zareguluje. Celá montáž a spustenie trvá spolu približne 3 dni.
4. Kedy sa mi vráti investícia do vzduchotechniky?
Investícia do akéhokoľvek vykurovacieho systému nemá návratnosť. Vykurovací systém slúži na distribúciu tepla, ktoré dom stráca tepelnými stratami. Ak chcete návratnú investíciu, investujte do tepelnej izolácie a do rekuperácie. Rekuperácia slúži na zníženie strát vetraním, ale užívateľ skôr vníma zvýšený komfort a lepšiu kvalitu bývania (v dome stále čerstvý vzduch, odvetrané kúpeľne, WC a kuchyňa), ako návratnosť. Prostá návratnosť sa pokybuje od 5 do 12 rokov a je závislá od toho, koľko by ste vetrali otváraním okien, keby ste rekuperáciu nemali. Každý, kto v dnešnej dobe stavia dom bez riadeného vetrania a bez dostatočnej izolácie, si musí byť vedomý, že už od začiatku bude užívať zastaralý dom.
5. Ak nechcem teplovzdušné vykurovanie. Chcem len riadené vetranie s rekuperáciou. Možem s tým aj chladiť?
Vetracími jednotkami (určenými pre rodinné domy) nemožno chladiť, pretože nedisponujú dostatočným výkonom (prietokom vzduchu) potrebým pre chladenie a nemajú v sebe priestor pre osadenie chladivového výparníka. Ani rozvody pre vetranie s rekuperáciou nie sú na takéto množstvá vzduchu stavané. Ak chce niekto chladiť (a samozrejme vetrať s rekuperáciou) centrálnou vzduchotechnikou celý dom, musí nainštalovať systém s teplovzdušnou jednotkou a s vonkajšou klimatizačnou jednotkou s potrebnými rozvodmi. Na vykurovanie ju nemusí použiť (aj keď môže), môže použiť iný samostatný vykurovací systém.
6. Aká je životnosť systému?
Životnosť systému závisí od životnosti všetkých jeho prvkov. Podlahové kanály majú praktický neobmedzenú životnosť, pretože v nich nedochádza ku kondenzácii a je do nich fúkaný filtrovaný vzduch s relatívne malou rýchlosťou prúdenia. Životnosť ohybných hadíc je približne rovnaká ako životnosť sadrokartónu. Životnosť ventilátorov výrobca stanovuje približne na 15 rokov pri nepretržitej prevádzke (v skutočnosti ventilátory nie sú v nepretržitej prevádzke). Dôležité je, že všetko, čo sa môže v systéme pokaziť, je možné rýchlo a jednoducho opraviť alebo vymeniť.
7. Ako si nastavím teploty v miestnostiach?
Systém teplovzdušného vykurovania je centrálny systém závislý od jedného termostatu umiestneného v referenčnej miestnosti. Prietoky vykurovacieho vzduchu do izieb sú nastavené na základe vypočítanej tepelnej straty miestnosti v ustálenom stave. Predpokladá sa, že takého systémy sú inštalované v dobre zateplených (nízkoenergetických) objektoch, kde sa vykurovacia prestávka prejaví na poklese teploty v miestnosti veľmi málo, a to aj po dobu trvania prestávky počas niekoľkých hodín. Pri bežnej exteriérovej teplote v zimnom období je to pokles približne 1,5 stC za 24 hodín. Prax ukazuje, že teplovzdušné kúrenie sa v zime spúšťa približne trikrát za deň, a tak sú výkyvy teplôt v miestnostiach menšie ako 1,0 stC. Ak sa pri používaní systému ukáže, že v niektorej izbe je chladnejšie ako v ostatných, jednoducho sa tam nastaví napr. o 15 % vyšší prietok vzduchu. Je to vecou zaregulovania systému. Obmedzenie prietoku vzduchu je možné vykonať aj na výustke vzduchovodu.
8. Bude to v zime stíhať vykurovať? Nebude mi zima?
Systém teplovzdušného vykurovania je vykurovací systém ako každý iný. Dimenzuje sa na základe výpočtu tepelných strát pri minimálnej vonkajšej výpočtovej teplote pre danú oblasť s dostatočnou rezervou. V nízkoenergetických domoch bez tepelných mostov nie je podstatné, akou formou sa teplo do izieb dostane, pretože povrchová teplota obvodových konštrukcií alebo podlahy je takmer rovnaká ako interiérová teplota. Nie je preto potrebné mať v miestnostiach sálavú zložku tepla. Treba si uvedomiť, že rovnako, keby aj boli v nízkoenergetickom dome namontované napr. radiátory kvôli sálavej zložke, tiež by boli väčšinu dňa studené, aby sa objekt neprekuroval. Otváranie okien v zime je ďaleko väčší diskomfort.
9. Môžem si VZT systém podľa projektu montovať svojpomocne?
Zo začiatku sme boli len projekčná firma. Boli sme presvedčení, že montáž je jednoduchá, že na nej nie je čo pokaziť. Až v praxi sme prišli na to, že to zďaleka nie je pravda. Je tam čo pokaziť a je toho veľa. Častokrát až pri zaregulovaní sme prišli na nedostatky, ktoré sa urobili pri neodbornej montáži a už ich nebolo možné opraviť ! Systém sme vždy nakoniec nejako "rozbehali", ale často bolo nutné niečo rozoberať, opravovať, robiť kompromisy a niečo tam už jednoducho fungovať nikdy nebude tak, ako má. Preto je škoda, ak sa dobre navrhnutý systém degraduje neodbornou montážou. Cena montáže je približne 15 % z celkovej ceny VZT.
10. Nebude mi v zime fúkať chladný vzduch?
Nie nebude. Zoberme, že vonku je -10 C a vnútri je +22 C. Účinnosť rekuperácie Duplexu RK5 pri 120m3/h (čo je bežná hodnota pri periodickom cirkulačnom vetraní) je cca 85%. Vonkajší vzduch za rekuperátorom (po rekuperácii) bude ohriaty z -10 C na +17,2 C. Vzduch sa ďalej niečo ohreje od ventilátora, niečo v rozvodoch a naviac sa primieša k väčšiemu množstvu vzduchu cirkulačnému (a ten má +22 C). Zo skúsenosti nakoniec na výustke v izbe nameráme teplotu cca +21,5 C. A to pri vypnutom kúrení. Ďalej musíme spomenúť, že vetranie v zime nebeží nepretržite, ale priemerne len približne 10 minút z jednej hodiny.
11. Ako si vybrať vhodný zdroj tepla?
Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Vždy je potrebné výber zdroja tepla zvážiť individuálne v závislosti od okrajových podmienok (veľkosť objektu, veľkosť zasklenia, dostupnosť plynu, finančné možnosti, veľkosť technickej miestnosti atď.). Výber zdroja tepla je obyčajne jednou z tém, ktoré sa konzultujú na konzultačnej návšteve. V časti realizácie na tejto stránke si môžete pozrieť aký zdroj tepla si zvolili niektorí naši doterajší klienti.
12. Nedostane sa mi pach z jednej izby do druhej?
Doposiaľ sme nezaznamenali ani jednu sťažnosť ohľadom tohto problému. V cirkulačnom režime je možné, že sa časť vzduchu z jednej izby dostane do ostatných izieb. Táto časť vzduchu je v skutočnosti veľmi malá a je to nepostrehnuteľné. Systém je nastavený tak, aby sa najneskôr každých 5 hodín vymenil komplet celý objem vzduchu v dome. V lete a prechodnom období je možné nastaviť aj väčšiu výmenu vzduchu ako každých 5 hodín.
13. Nebudem mať v dome prievan?
Nie, v dome nesmie byť prievan. Systém musí byť navrhnutý tak, aby pohyb vzduchu v objekte nebolo cítiť.
14. Ako sa do vzduchotechniky zapája digestor?
V domoch s riadeným vetraním sa nesmie vývod z digestora urobiť do exteriéru. Digestor sa používa výhradne cirkulačný, teda s výfukom naspäť do interiéru. Systém funguje tak, že na filtroch digestora sa zachytia tuky a aerosoli a pachy a vodná para sa odsáva VZT systémom (tanierový ventil pre odťah z kuchyne je v blízkosti digestora) s odpadovým vzduchom cez rekuperátor a do exteriéru. VZT jednotka je v tom čase (spustený externý signál z kuchyne) v režime rovnakotlakého vetrania (cirkulácia je vypnutá), teda do izieb ide v tomto režime iba čerstvý vzduch (po rekuperácii) a nemôžu sa tak dostať pachy z kuchyne do izieb.
15. Potrebujem pre krb externý prívod vzduchu na horenie?
Skúsenosť je taká, že nie je to nevyhnutné. Z 10 realizácií majú externý prívod do krbovej vložky urobený približne dve. V servisnom menu VZT systému sa nastavuje, či je v objekte krb alebo nie. Ak je zvolená možnosť áno, tak vzduchotechnika pracuje vo veľmi jemnom pretlaku, približne 5 m3/h, čo je práve množstvo vzduchu potrebné na horenie v krbe. VZT jednotky so staršou reguláciou túto možnosť nemali a ani v tom prípade s tým u nikoho nebol problém. Rovnako sme však nezaznamenali problém ani v tom prípade, ak krbár externé nasávanie do krbu vyžadoval a bolo zrealizované.
16. Mám len riadené vetranie s rekuperáciou. Budem tam mať krb. Môžem ho nejako napojiť na vzduchotechniku?
Na rozvádzanie tepla z krbovej vložky potrebujete vnútornú cirkuláciu (odsávanie z blízkosti krbu a následne fúkanie do izieb, vzduch z izieb sa potom popod dvere dostane naspäť k centrálnemu odsávaniu v blízkosti krbu). Iba vetracie jednotky s reguláciou RD5 majú možnosť navoliť si aj režim cirkulácie. Funguje to nasledovne: do vetvy nasávania čerstvého vzduchu z fasády sa vloží odbočka s dvomi spriahnutými klapkami a cirkulačným servopohonom. Jedna vetva ide na fasádu a druhá k centrálnemu odsávaniu cirkulačného vzduchu od zdroja tepla z ineriéru. Pri navolení režimu cirkulácie na ovládači sa táto klapka preklopí tak, že uzavrie prívod z fasády a odvorí prívod od krbu. Vo VZT jednotke sa spustí iba 1 ventilátor (ten, ktorý fúka vzduch do izieb) a jednotka tak beží v režime cirkulácie: odsáva vzduch od zdroja tepla a vzduchovodmi ho fúka do všetkých obytných izieb. Centrálne odsávanie cirkulačného vzduchu sa dáva vždy do blízkosti krbovej vložky, alebo iného zdroja tepla. Ak počas režimu cirkulácie do riadenia príde požiadavka na vetranie (napr. sa spustí periodické vetranie, alebo príde externý signál napr. z kúpelne alebo WC): potom sa cirkulácie preruší, cirkulačná klapka sa pretočí na nasávanie z fasády (uzavrie cirkulačnú vetvu), spustí sa druhý ventilátor (odpadového vzduchu) a jednotka štandardne vetrá v rovnakotlakom režime. Po dokončení vetrania sa opať prepne do režimu cirkulácie (pokiaľ tento medzitým nebol ukončený). Režim vetrania má prioritu pred režimom cirkulácie. Vetracie jednotky nedokážu cirkulovať a vetrať zároveň. To dokážu iba teplovzdušné jednotky.
17. Nebudem mať v dome suchý vzduch? Počul som, že vzduchotechnika vysušuje vzduch.
Na vysušovanie vzduchu je potrebné, aby vlhkosť v ňom obsiahnutá mohla niekde skondenzovať. V zimnom období dochádza ku kondenzácii iba v rekuperačnom výmenníku z odpadového vzduchu, ktorý sa následne vyfukuje von do exteriéru. Pri vnútornej cirkulácii a ohrievaní vzduchu nedochádza nikde ku kondenzácii, a tak sa vlhkosť vzduchu neznižuje, a teda vzduch sa nevysušuje. Z praxe vieme, že prípady suchého vzduchu majú vždy príčinu inú ako vo vzduchotechnike (netesnosť objektu, príliš difúzne otvorené obvodové konštrukcie a pod.). V prípade, že je v dome príliš vysoká vlhkosť, je možné cielene túto vlhkosť znižovať tak, že sa nastaví nepretržité vetranie. Z domu sa odvádza vlhký vzduch a do domu sa privádza čerstvý vzduch s nižšou vlhkosťou. V letnom období pri aktívnom chladení vonkajšou klimatizačnou jednotkou dochádza ku kondenzácii na chladnom výparníku umiestnenom v Duplexe (VZT jednotke), vtedy je to však žiadúce. VZT jednotka je na to prispôsobená a kondenzát vyteká do kanalizácie. Teplota vzduchu vstupujúceho do izieb je nastavená tak, aby nemohlo dôjsť ku kondenzácii v podlahových kanáloch.
18. Nebudem sa cez vzduchovody počuť z izby do izby (presluchy medzi izbami)?
Systém musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo ku presluchom medzi izbami. Vzduchovody pre prívod vzduchu vychádzajú z centrálnej rozdeľovacej komory pre každé podlažie zvlášť. Do každej izby vedie samostatný vzduchovod kvôli tomu, aby sa dal systém zaregulovať, a aby nevznikali presluchy medzi jednotlivými izbami. Do izieb s väčšou tepelnou stratou sú vedené dva a viac samostatných vzduchovodov alebo rozdvojené vzduchovody. Pre dobrý útlm presluchov (pri vetracích systémoch) máme dobré skúsenosti s potrubiami pre útlm hluku a 45 stupňovými odbočkami z hlavnej vetvy.
19. Nenastáva kondenzácia v potrubiach?
Nie, nenastáva. Systém musí byť nastavený tak, aby nemohlo dôjsť ku kondenzácii v potrubiach. Pokiaľ dochádza ku kondenzácii v potrubiach v zime, tak potrubia boli vedené aj keď v krátkom úseku ponad tepelnú izoláciu, a tak v nich dochádzalo ku kondenzácii interiérového vzduchu namiesto toho, aby kondenzácia prebehla v rekuperátore. Takáto inštalácia rekuperácie nemá význam, pretože pokiaľ sa vzduch dostane do rekuperátora, tak už nebude mať aké teplo odovzdať čerstvému vzduchu. Preto je potrebné, aby všetky vzduchotechnické rozvody boli umiestnené pod tepelnou obálkou domu (ideálne aj pod parozábranou).
20. Budem môcť otvárať okná?
Samozrejme, že áno. Tým dvom ventilátorom v Duplexe to určite vadiť nebude :-). Dôležité je, že to nebudete nútení robiť preto, aby ste mali v dome čerstvý vzduch. Z vlastnej skúsenosti viem, že okná na dome jednoducho neotváram počas celej zimy a chladných dní. V letnom období je to tak isto minimum, nechcem aby sa mi do domu dostal hmyz (muchy, komáre, osy a pod. v dome nepotrebujem).
21. Mám vôbec do domu dávať otváracie okná, keď nie je nutné otvárať okná?
Rozhodne by som doporučoval mať v každej izbe aspoň jedno otváracie-sklopné okno. Ďalej treba myslieť na to, že okná treba aj umývať a nie ku všetkým je bezproblémový prístup z vonkajšej strany.
22. Ako si zmením parametre v ovládaní systému?
Jednoducho. Cez ovládač s dotykovým displejom (CP Touch alebo CPA) cez jednoduché intuitívne menu, alebo pri regulácii RD5 cez internet, cez webovú aplikáciu (VZT jednotka obsahuje vstavaný web server a musí byť pripojená na internet). Kompletný manuál pre ovládače je možné stiahnuť TU.
23. Budem si vedieť vymeniť filtre?
Určite áno. Pokiaľ viete vymeniť filter na vysávači, tak v Duplexe je to ešte jednoduchšie. Ak by vám to aj napriek tomu robilo problém, požiadate o pomoc manželku... Alebo zavoláte na technickú podporu f. Atrea.
24. Ako často sa menia filtre?
Na potrebu výmeny filtra upozorňuje ovládač CP08 tak, že napíše na displej hlášku "Zanesený filter". Túto hlášku vypisuje pravidelne v intervale 3 mesiace. Po výmene filtra je nutné na ovládači potvrdiť "výmenu filtra", aby sa hláška "Zanesený filter" z displeja stratila. Nezabudnite, že tlaková strata filtra rastie s jeho postupným zanášaním. Preto je nutné filter vo VZT jednotke pravidelne meniť.
25. Koľko stojí náhradný filter?
Podľa platného cenníku Atrea. V súčasnosti 1 ks náhradnej filtračnej textílie stojí pre teplovzdušné jednotky RK5 približne 3,- Eurá.
26. Dá sa filter oprať a znovu použiť?
Nie! Skúšali sme to a zistili sme, že praním sa filtračná textília poškodila a znehodnotila. Na výmenu je preto vždy nutné použiť novú filtračnú textíliu. Slabo zanesené filtre je možné povysávať.
27. Existujú špeciálne filtre pre astmatikov?
Vo VZT jednotke je univerzálna kazeta na filter. Je možné použiť rôzne triedy filtračných textílií (napr. F7). Štandardne sa používa treda G4. Všeobecne platí, že čím je filter silnejší, tým má vačšiu tlakovú stratu (ventilátor musí bežať na vyšší výkon, aby veľké množstvo vzduchu cez hustejší filter prefúkol), a teda spotreba ventilátora narastie. Rovnako tlaková strata filtra rastie s jeho postupným zanášaním. Preto je nutné filter vo VZT jednotke pravidelne meniť.
28. Nebudem mať v dome príliš sterilné prostredie, lebo sa mi vzduch stále filtruje?
Nižšia prašnosť v dome neznamená sterilné prostredie! Je výhodou. Rovnako, ako keď sa v dome utiera prach alebo vysáva podlaha vysávačom, tiež si tak v dome nevytvoríte sterilné prostredie.
29. Je tento systém vhodný pre alergikov?
Áno, systémy riadeného vetrania a teplovzdušného kúrenia sú zvlášť vhodné pre alergikov. Vzduch, ktorý je fúkaný do izieb, vždy prechádza cez filter, na ktorom sa zachytáva veľká časť peľových zŕn alebo prachových častíc. Pre zvýšené nároky na filtráciu vzduchu je možné použiť filtračné textílie s vyššou triedou filtrácie.
30. Keď budú susedia spaľovať vonku staré lístie, nenasaje mi vzduchotechnika do domu znečistený vzduch z vonku?
Pri spustení vetrania VZT jednotka začne nasávať exteriérový vzduch buď z fasády, alebo zo zemného registra. Na takúto situáciu (vonku je zadymené prostredie) je možné do systému pripojiť kontakt napr. z vypínača umiestneného na stene a po jeho manuálnom zopnutí jednotka nedovolí spustiť režim vetrania. Jednotka dovolí len režim vnútornej cirkulácie alebo vykurovanie. Pre návrat do normálneho režimu je potrebné spomínaný vypínač opäť vypnúť.
31. Neroznesú sa mi pachy z kuchyne cez vzuchotechniku do všetkých izieb?
Nie, neroznesú. Pri varení užívateľ spustí stlačením vypínača v kuchyni externý signál z kuchyne. VZT jednotka sa prepne do režimu rovnakotlakého vetrania a na maximálny výkon odsávania odpadového vzduchu. Z kuchyne sa tak okamžite začne odsávať odpadový vzduch obvykle okolo 60m3/h (klapkou so servopohonom je možné toto množstvo zvýšit až na približne 200m3/h - túto požiadavku je nutné uviesť ešte pred návrhom VZT systému!) Pri zapnutom externom signále z kuchyne sa uzavrie vnútorná cirkulácia a do izieb tak prúdi iba čerstvý vzduch po rekuperácii. Odpadový vzduch z kuchyne je odsávaný a vyfúkovaný do exteriéru. Ešte pre úplnosť: elektronika vo VZT jednotke obsahuje funkciu "zábudlivej obsluhy", teda ak sa externý signál zabudne vypnúť, tak elektronika v jednotke ho automaticky deaktivuje po dvoch hodinách a vráti sa do základného stavu.
32. Nemôžu sa mi cez vzduchotechniku dostať zvonku dovnútra myši?
Nie nemôžu a ani sme sa s tým v praxi doposiaľ nikdy nestretli. Potrubia vedúce na fasádu (nasávanie a výfuk - ukončené mriežkou) sú ukončené vo VZT jednotke nerezovým filtrom z ťahokovu s veľkosťou ok cca 3mm, teda ani väčší komár alebo mucha neprejde.
33. Čo ak sa mi niečo pokazí v zime? Nebudem mrznúť pokiaľ sa to opraví?
Mrznúť určite nebudete. V nízkoenergetickom dome ešte nikto nezmrzol. Samozrejme je nepríjemné ak dôjde ku poruche počas zimného obdobia a to platí pre ľubovolný systém. Vtedy je postup nasledovný: treba diagnostikovať závadu (za telef. podpory dodávateľa, projektanta, alebo servisného technika) a zistiť čo sa pokazilo, aby z Atrei (pokiaľ je porucha na Duplexe) mohli kuriérom urýchlene poslať náhradný diel, ktorý potom príde servisný technik (alebo dodávateľ systému) vymeniť. Sieť servisných technikov je na stánkach Atrea. Pre informáciu: doposiaľ some nezažili, že by sa v Duplexe pokazil ventilátor. Po stabilnom spustení VZT systému sú prípadné poruchy veľmi ojedinelé a obyčajne nespôsobia úplne znefunkčnenie systému, ale len nejaké obmedzenie funkcionality.
34. Vy ste v Žiline, ja bývam v Bratislave. Keď sa mi niečo pokazí, kto mi to opraví?
V konečnom dôsledku to musí byť vždy servisný technik (najlepšie s osvedčením Atrea - zoznam nájdete na stránke Atrea) či už od nás, alebo z vášho okolia. Záručný servis vybavuje vždy dodávateľ (zaistí potrebné náhradné diely a pošle servisného technika buď svojho, alebo kolegu zo zákazníkovho okolia), pozáručný servis robí ten, koho si vyberiete. Je však našou snahou vychádzať našim zákazníkom vždy v ústrety tak, aby boli spokojní. Je to naša vizitka a reklama. Vždy sa snažíme veci dotiahnúť do úspešného konca.
35. Robím rekonštrukciu domu, je možné tam nainštalovať teplovzdušné vykurovanie?
Zo skúsenosti vieme, že je veľmi náročné inštalovať teplovzdušné vykurovanie v rekonštruovanom dome. So systémom iba vetracím je to už o niečo jednoduchšie, lebo rozvody sú menej náročné. Obecne platí: je to veľmi individuálne. Projektant VZT musí posúdiť (na základe mnohých okrajových podmienok), či to te možné inštlalovať alebo nie, poprípade s akými kompromismi. Niektrorí zákazníci si ale aj do starších zrekonštruovaných domov montujú riadené vetranie.
36. Staviam dvojgeneračný dom (2 rodiny), je možné tam namontovať teplovzdušné vykurovanie?
Systém teplovzdušného vykurovania nie je na toto určený. Je určený pre jednu bytovú jednotku a jednu rodinu. Vždy to musí posúdiť skúsený projektant a ten navrhne možnosti riešenia.
37. Ako sa čistia podlahové kanály?
Podlahové kanály sú čistiteľné. Každý kanál je samostatne vedený z rozdeľovacej komory do izby a je prístupný z obidvoch strán. Kanál je takto možné vyčistiť napr. kefou upevnenou na kanalizačnej spone. Zároveň je ho možné prefúknuť veľkým množstvom vzduchu. Koncová mriežka je na nášľapnej vrstve voľne položená (nie je prilepená), a tak je ľahko prístupná v prípade vniknutia nečistôt do kanála cez podlahovú mriežku. Teda ak náhodou cez mriežku niečo prepadne, dá sa nabok a koniec vzduchovodu sa jednoducho vyčistí, alebo povysáva.
38. Ako sa čistia ohybné hadice?
Ohybné hadice nie sú čistiteľné. Je možné ich len vymeniť. Na druhej strane ich čistenie nie je potrebné, pretože sa nimi odvádza odpadový vzduch, ktorý v jednotke prechádza cez rekuperátor a vyfukuje sa von do exteriéru. Ohybné hadice je možné nahradiť teoreticky čistiteľnými pevnými rúrami z pozinkovaného plechu alebo plastovými rúrami GreenPipe. Potreba čistenia týchto rúr je naďalej otázna a naviac po pevných potrubiach sa dobre prenáša hluk, na rozdiel od ohybných hadíc, ktoré hluk tlmia. Ďalej je možnosť inštalovat za nasávací ventil filtračbý box s vymeniteľným filtrom a potom meniť tento filter.
39. Ako sa čistí VZT jednotka?
Vnútro VZT jednotky je možné čistiť navlhčenou handrou. Za hrdlom nasávania z exteriéru a hrdlom vstupu odpadového vzduchu z interiéru, sú nerezové predfiltre z ťahokovu, ktoré je možné vybrať z jednotky a vyčistiť. Na týchto sú ešte 2 tkanivové filtre, ktoré filtrujú vzduch vstupujúci do rekup. výmenníka - tie sa menia podľa potreby spolu s hlavným filtrom. Hlavný filter (platí pre teplovzdušné jednotky Duplex R_) je pred ventilátorom, ktorý fúka vzduch do izieb (= cirkulačný ventilátor). Vo vetracích jednotkách sú len 2 filtre pred rekuperátorom. Tkanivoé filtre sa menia podľa potreby každých 3 až 5 mesiacov. Rekuperátor (rekuperačný výmenník) sa čistí podľa potreby, obyčajne každých 3 až 5 rokov. Jednoducho vytiahne z jednotky von a opláchne sa vo vani sprchou vlažnou vodou, poprípade roztokom saponátu. Vyčistený a vysušený sa zasunie opäť do jednotky na pôvodné miesto. Ventilátory nie je potrebné čistiť.
40. Ako vyčistím koniec vzduchovodu, keď mi niečo prepadne cez mriežku dovnútra?
Koncová mriežka je na nášľapnej vrstve voľne položená a tak je ľahko prístupná v prípade vniknutia nečistôt do kanála cez podlahovú mriežku. Mriežka sa jednotucho vyberie a dá nabok. Koniec vzduchovodu sa povysáva alebo utrie handrou.
41. Je možné, aby rekuperácia v zime zamrzla? Čo sa stane ak zamrzne rekuperátor?
Keď odpadový vzduch z interiéru prechádza cez rekuperačný výmenník (rekuperátor) v ktorom odovzdáva teplo čerstvému (v zime mrazivému) vzduchu, tak dochádza najskôr ku kondenzácii vlhkosti z interiérového vzduchu a vzniku kondenzátu. Vtedy vlhkosť obsiahnutá v teplom interiérovom vzduchu kondenzuje pri odovzdávaní tepla (samotnej rekuperácii) na stenách lamiel rekuperačného výmenníka (teplovýmenná plocha v rekuperátore je veľmi veľká). Rekuperátor sa takto postupne ochladzuje, vzniknutý kondenzát síce pomaly odteká, ale postupne chladne. Ak toto prebieha dlhší čas a naviac vonkajší vzduch je príliš mrazivý, vzniknutý kondenzát začne postupne v lamemách rekuperátora namŕzať, čím ich postune upcháva. Potom už záleží na VZT jednotke (a jej riadení) ako sa s tým vysporiada a zámraz rekuperátora odstráni. Tým, že sa občas v rekuperátore vytvorí zámraza (ľad) nedôjde k jeho poškodeniu. Opakovanie takejto situácie samozrejme nie je žiadúce. Dôjde najskôr k zníženiu účinnosti rekuperácie, alebo neskôr k jeho úplnému upchatiu a dočasnému obmedzeniu funkčnosti. Preto musia byť VZT jednotky vybavené aktívnymi ochranami proti zamrznutiu rekuperačného výmenníka, dokonca vo viacerých stupňoch, aby nedošlo k poškodeniu jednotky. VZT jednotka su nepretržite monitoruje teploty vzduchu v jednotlivých sekciách (teplotné čidlá) a podľa toho aktivuje príslušné stupne protimrazovej ochrany. Pre obmedzenie zámrazu v rekuperačnom výmenníku je možné použiť nasávanie cez zemný register (zemný výmenník tepla) alebo elektrický predohrievač. Z našich skúseností vieme, že pre bežné rodinné domy nie je nutné tieto zariadenia používať. Ak by sa zistila nesôr potreba požiť elektrický predohrev, je možné tento kedykoľvek do VZT jednotky domontovať a doplniť. Viac info v ďalšej otázke.
42. Aká je prevencia proti zamrznutiu rekuperačného výmenníka? Čo robiť, aby rekuperátor nezamrzol? Aká je protimrazová ochrana (protimrazové ochrany) rekuperačného výmenníka (rekuperátora)?
Opatrenia proti zamrznutiu rekuperátora sú pasívne a aktívne. Pasívne opatrenia sú také, ktoré zabraňujú tomu, aby vôbec došlo k zámrazu v rekuperátore (vo veľkej miere sú závislé od užívateľa). Aktívne opatrenia sú také, ktoré už riešia problém, keď rekuperačný výmenník zamrzol a je potrebné ho rozmraziť. Keďže sa jedná o ochranu samotnej VZT jednotky, aktívne opatrenia by mali byť súčasťou továrenského riešenia ochrany VZT jednotky.
Pasívne opatrenia sú nasledovné:
1. Vhodné umiestnenie VZT jednotky a vzduchovodov (vždy vo vykurovanom, alebo temperovanom priestore pod tepelnou obálkou domu).
2. prerušovaný chod veracej jednotky, alebo skrátenie doby verania pri nízkych vonkajších teplotách (počas prestávky vo vetraní sa rekuperačný výmenník zregeneruje a poodteká kondenzát).
3. použitie zemného výmenníka tepla (zemný register) - pri teplotách pod nulou sa nasávanie čerstvého vzduchu presmeruje na zemný register, kde sa predohreje.
4. Predohrev čerstvého vzduchu napr. elektrickou špirálou (krajné riešenie, pretože je neekonomické)
Aktívne opatrenia sú nasledovné:
1. Základom aktívnych opatrení je snímanie teploty čidlami v potrebných segmentoch vo vnútri VZT jednotky (teplotné čidlá). Na základe týchto informácií je potom postavená logika spúšťania protimrazových ochrán jednotky.
2. Ďalšia možnosť je znížením množstva čerstvého vzduchu oproti odsávanému (rozváženie prietoku), prípadne úplné vypnutie ventilátora čerstvého vzduchu, aby teplý interérový vzduch prehrial rekuperačný výmenník.
3. Úplné vypnutie jednotky a zapnutie zdroja tepla vo vnútri jednotky (týka sa hlavne teplovzdušných jednotiek, ktoré sú pripojené na zdroj tepla).